Aweiung vum Verkéiersgaart zu Nidderaanwen den 13ten Mee 2023

Des Weidere konnt deen Dag och en Verkéiersgaart ageweit ginn deen d'Gemeng Nidderaanwen der Police gratis zur Verfügung stellt.

 1. ©MSI

  Henri Kox, Minister fir bannenzeg Sécherheet

  Henri Kox, Minister fir bannenzeg Sécherheet

 2. ©MSI

  Aweiung vum Verkéiersgaart zu Nidderaanwen

  Aweiung vum Verkéiersgaart zu Nidderaanwen

 3. ©MSI

  Aweiung vum Verkéiersgaart zu Nidderaanwen

  Aweiung vum Verkéiersgaart zu Nidderaanwen

Des Verkéiersgäert sinn didaktesch Instrumenter duerch déi de Kanner aus der Primärschoul eng theoretesch a praktesch Ausbildung am Beräich vum Stroosseverkéier ka vermëttelt ginn.

Et ass immens wichteg de Kanner scho vu klengem un d'Reegele vum Verkéier bäizebréngen

Dank dem Verkéiersgaart kann een de Kanner dëst op eng flott a spilleresch Aart a Weis erklären

Soumat kenne mir zur Verbesserung vun der Verkéierssécherheet am Allgemenge bäidroen.

Aktualiséiert